Adatvédelmi tájékoztató

1. ADATVÉDELEM EGY PILLANAT ALATT

1.1 Általános információk

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor felkeresi weboldalunkat. Személyes Adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban további részletes információt az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban talál.

1.2 Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős a weboldalunkon való adatgyűjtésért?

A weboldalon begyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli. Az üzemeltető adatai:

Plánk Csaba egyéni vállalkozó

4353 Tiborszállás Dózsa út 68.

email: admin@tech-it.hu

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

A weboldalunk látogatásakor informatikai rendszereink által automatikus adatgyűjtés történik. Ezek elsősorban technikai adatok, úgymint a weboldal eléréséhez az Ön által használt böngésző és operációs rendszer. A weboldalunk látogatása során a fenti adatok automatikusan begyűjtésre kerülnek.

Mire használjuk az adatokat?

Az adatok egy része a weboldal megfelelő működése miatt kerül begyűjtésre. Egyéb adat a weboldal használatával kapcsolatos látogatói szokások elemzésére kerülhet felhasználásra.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatait illetően?

Ön díjmentesen jogosult információt kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről, illetve a begyűjtés céljáról. Továbbá Ön jogosult kérni ezen adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy törlését. Titok-és adatvédelem terén felmerülő további kérdések esetén bármikor kapcsolatba léphet velünk a fent rögzített elérhetőségeken, illetve jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

1.3 Analitika eszközök és harmadik fél eszközei

Weboldalunk látogatása során statisztikai elemzések készülhetnek az Ön böngészési szokásairól, elsősorban cookie-k (sütik) és analitikai programok alkalmazásával. A böngészési szokásainak elemzése fő szabály szerint anonim módon történik és nem visszavezethető Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatának elkerülésével – részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Az elemzések ellen Ön tiltakozhat, tiltakozási lehetőségeiről az alábbiakban tájékoztatjuk.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓK

2.1 Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelmét jelen oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan, a jogszabályok szerinti adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön a weboldalunkat használja különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. A személyes adat bármilyen olyan adat, amely alapján az Ön személye azonosítható. Jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat, továbbá, hogy milyen módon és milyen célból történik a tevékenység.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten történő adattovábbítás során (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Adatainak harmadik fél hozzáférésével szembeni teljes-körű védelme nem lehetséges.

2.2 Tájékoztatás a weboldalért felelős adatkezelőről

A weboldalon az adatkezelésért felelős:

Plánk Csaba egyéni vállalkozó

4353 Tiborszállás Dózsa út 68.

email: admin@tech-it.hu

A felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és módjáról (pl. nevek, e-mail címek stb.).

2.3 Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési művelet kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A meglévő hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal, ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatfeldolgozás jogszerűségét.

2.4 Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az adatvédelmi jogsértések esetén az érintett panasszal fordulhat az illetékes felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatósága a NAIH, elérhetősége a következő linken található:
https://www.naih.hu

2.5 Az adatok hordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy – a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése céljából automatikusan kezelt adatait – tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy közvetlen továbbítását kérje harmadik fél részére. Amennyiben Ön az adatok továbbítását közvetlenül más felelős részére kéri továbbítani, csak abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben az technikailag megoldható.

2.6 Tájékoztatás, tiltás, törlés

Az hatályos jogszabályok keretein belül Ön mindenkor térítésmentesen felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, azok származásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére is jogosult. További, személyes adatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen.

3. AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRŐL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETŐSÉGEI:

E-Mail: admin@tech-it.hu
Postai cím: 4353 Tiborszállás Dózsa út 68.
Telefon: +36 304023080

4. ADATGYŰJTÉS WEBOLDALUNKON

4.1 Cookie-k (sütik)

A weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k (úgynevezett „sütik”) segítenek weboldalunk felhasználóbarátabb-, hatékonyabb és biztonságosabb működésében. A cookie-k az Ön számítógépén létrehozott és a böngészője által tárolt apró szöveges fájlok.

A legtöbb általunk használt cookie, úgynevezett “munkamenet cookie” amelyek a látogatást követően automatikusan törlődnek. Más cookie-kat az Ön készüléke addig tárolja, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk az Ön böngészőjét a weboldalunk következő látogatása esetén.

Beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról és eseti alapon elfogadhassa, vagy elutasíthassa azokat. Opcionálisan a böngészője úgy konfigurálható, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, vagy mindig elutasítsa őket, vagy automatikusan törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal működését.

Az elektronikus kommunikációhoz vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók rendelkezésre-bocsátásához (pl. árukosár funkció) szükséges cookie-k a GDPR 6. § 1. bekezdés (f) pontja alapján kerülnek tárolásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke áll fenn a cookie-k tárolására vonatkozóan, hogy szolgáltatásait hibátlanul és optimálisan biztosíthassa. Amennyiben egyéb cookie-k (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzésére alkalmas cookie-k) is tárolásra kerülnek, úgy azok külön kerülnek áttekintésre jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

4.2 Szervernapló-fájlok

A weboldal szolgáltatója az úgynevezett szervernapló-fájlokban automatikusan gyűjt és tárol információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • operációs rendszer
  • URL-cím
  • hozzáférést biztosító számítógép neve
  • szerver lekérdezésének ideje
  • IP-cím

A fenti adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összevonásra.

Az adatkezelés alapja GDPR 6. § 1. bekezdés (b) pontja, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett intézkedések megtételéhez szükséges.

5. ELEMZÉSI ESZKÖZÖK ÉS REKLÁM

IP cím anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Az adatkezlő ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím, nem kerül át más szerverére és nem kerül más szerveren rövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetője ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről. Az adatkezelő a böngésző által továbbított IP-címet nem vezeti össze más adatokkal.

5.1 Matomo (korábbi elnevezése Piwik)

A weboldal a Matomo nyílt forráskódú webanalitikai szolgáltatást használja. A Matomo úgynevezett cookie-kat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, illetve amelyek a weboldal Ön általi felhasználásának elemzését teszik lehetővé. Ebből a célból eltároljuk szerverünkön a cookie-k által a weboldal használatáról létrehozott információkat, az IP címet mentés előtt anonimizáljuk. A Matomo cookie-k mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg nem törli azokat.

A Matomo cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján történik, mely szerint a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind a webhelyét, mind a hirdetését.

A cookie-k által generált jelen weboldal használatával kapcsolatos információk nem kerülnek megosztásra harmadik féllel. A cookie-k tárolását a böngésző megfelelő beállításainak alkalmazásával megakadályozhatja, azonban szeretnénk rámutatni arra, hogy ezáltal estlegesen nem fogja tudni élvezni a weboldal teljes funkcionalitását.

Amennyiben nem ért egyet az adatok tárolásával és használatával, akkor letilthatja ezt a funkciót. Ebben az esetben egy opt-out cookie kerül tárolásra az Ön böngészőjében, hogy megakadályozza a Matomo számára, hogy tárolja az adatokat. Amennyiben Ön törli a cookie-kat, akkor az opt-out cookie is törlésre kerül, ezért vissza kell kapcsolnia, ha visszatér a webhelyünkre, amennyiben nem kívánja, hogy tevékenysége követve legyen.