📌 TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00022

 
A kedvezményezett neve: Mérk Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Belvízelvezetés Mérk nagyközségben

A szerződött támogatás összege: 139 883 500 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen pályázat keretében Mérk Nagyközség Önkormányzata célként tűzte ki a település csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését és fejlesztését.

A beruházás során megfelelő csapadék- és belvíz elvezető hálózat kerül kialakításra a település belvíz szempontjából veszélyeztetet területein. A fejlesztés eredményeként biztosítottá válik a terület csapadékvíz elevezetése a károk megelőzése érdekében, valamint a talajba történő visszaszivárgás.

 

A kiépítésre kerülő bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 4133 folyóméter. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Mérk Nagyközség Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00022

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.04.30.

 

Záróközlemény

Jelen pályázat keretében Mérk Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadék- és belvízelvezető rendszerének kiépítését és fejlesztését. A projekt keretében Mérk településen több belterületi utcában került kiépítésre, illetve fejlesztésre a csapadék- és belvízelvezető rendszer.

A projekt célja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetése a károk megelőzése érdekében. A fejlesztéssel érintett területen biztonságossá vált a csapadékvíz helyben tartása az egyre szélsőségesebbé váló időjárási körülmények között is. A kiépítésre kerültek a csapadék- és belvízvédelmi létesítmények. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és a burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése.

A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez, s ezáltal élhetőbbé válik a település.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Mérk Nagyközség Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00022

A projekt címe: „Belvízelvezetés Mérk Nagyközségben”

A szerződött támogatás összege: 139 883 500 Ft.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.